De waarborg  voor de mobilhome bedraagt 1.800 Euro en dient uiterlijk 7 werkdagen voor het ingaan van de contractuele ingang van het huurcontract via overschrijving betaald  te worden